Dagboek van een dominee in Jorwert (3 april 2020)

Vrijdag 3 april. Zojuist (21 uur) heb ik het materiaal voor de nieuwsbrief van Westerwert i.s.m. Nijkleaster opgestuurd naar voorzitter Harry Kaspers die ’m altijd doorstuurd naar onze leden. Pak van m’n hart! Wat hebben veel mensen er deze keer aan meegewerkt, vooral voor het materiaal van Palmpasen. Er is een speciale pagina met links naar filmpjes over Palmpasen: het verhaal uit de kinderbijbel in het Nederlands en het Fries. Een filmpje over het maken van paaseitjes door Joryke. En van de zusjes Jannike en Veerle over het maken van een palmpasenstok. Geweldige filmpjes van die meiden! En verder drie filmpje met liederen en nog een Palmpasenstok filmpje. Tsjonge wat een werk, ook van technicus Johan de Boer. Zojuist heb ik het ook op de website geplaatst en doorgestuurd aan de facebook pagina’s van Westerwert en Nijkleaster. Klaar, het is mooi geweest. https://nijkleaster.frl/nijsbrief-gemeente-westerwert-nijkleaster-3-april-2020/

Vanavond hebben we in de vroege avond een skype-gesprek gevoerd met de ‘kleasterlingen’, de groep van zes mensen die zich voorbereiden op permanente bewoning van de boerderij Westerhûs. Het skypen ging niet vlekkeloos, maar we hebben het zó nodig om bij elkaar te zijn. We beginnen zo langzamerhand een familie te worden en zien ernaar uit om elkaar weer te zien en te voelen. En natuurlijk zien we ernaar uit om, zodra het kan, samen te wonen en werken op Nijkleaster-Westerhûs. Geduld is een schone zaak.

Dagboek van een dominee in Jorwert (2 april 2020)

Ljip – Kievit

Donderdag 2 april. De gesprekgroep gisteravond ging boven verwachting. Met 11 personen een gesprek via Skype. Op een of ander manier weten de deelnmers, ook digitaal, snel tot de kern te komen. Inzichten komen van diverse kanten en vullen elkaar vaak aan. Maar wanneer dat niet zo is, dan is dat ook geen probleem. Eerder deze week is de notie ‘dankbaarheid’ al een paar keer genoemd. Nu tijdens dit gesprek kwam dat opnieuw aan de orde. We ontdekken in tijden van crisis (gelukkig nog niet zo ingrijpend als bij Job) dat wat echt belangrijk is. We leren de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden en koesteren het goede in ons leven. Een inperking van onze behoeften kan soms heilzaam zijn. De dag is rustig geworden, buiten is het nu donker. Ik verbaas mij over het feit dat ik deze woorden nu opschrijf. Vroeger vond ik het begrip ‘dankbaar’ lastig. Ik herinner me een lied van Bouwdewijn de Groot met de zin ‘Dankbaar moet je zijn, nederig en klein’ dat ik met instemming meezong. Maar nu is de wereld anders en mijn eigen leven ook. Dankbaarheid betekent voor mij niet dat we nederig en klein moeten zijn. Integendeel. Dankbaarheid is een medicijn voor een gezond leven.

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (1 april 2020)

Klokken van Jorwert (oudste uit 1354)

Woensdag 1 april 2020 Collega Saskia Leene stuurde mij gistervond de tekst al toe voor de ‘kleasterochtend’. Na het lichamelijke en geestelijke ontwaken was dit bericht op de website plaatsen mijn eerst klus.

Geen kleasterkuier, wel een tekst met een vraag (1 april) Het doet ons verdriet dat we na meer dan 7 jaar voorlopig geen kleaster-ochtenden kunnen houden. Maar we proberen wel elke week een tekst met een vraag aan te bieden op de woensdagochtend. Ter overweging thuis of tijdens een kuier. Voor vandaag, woensdag 1 april:

Zorgwekkende berichten van dichtbij en ver weg horen we in de media. ‘Hoe is het met jou?’, vroeg ik een van onze vaste Nijkleastergasten. Ze vertelde, naast andere dingen, over de enorme dankbaarheid die ze voelt voor alles wat ze de afgelopen jaren in vrijheid heeft kunnen ondernemen. Dat raakte mij, want met dankbaarheid komt er naast de zorgen een ander onmisbaar perspectief. Zo staat het ook in de bijbel:

 Dank God onder alle omstandigheden
 Tankje God ûnder alle omstannichheden
 (I Tessalonicenzen 5,18)  

Een vraag ter bezinning, bv. voor bij de dagelijkse wandeling: waarvoor ben jij dankbaar vandaag?

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (31 maart 2020)

Jong Belegen

Dinsdag 31 maart. Vanavond is bekend geworden dat de huidige maatregelen verlengd worden tot tenminste 28 april. Dat komt niet onverwacht, maar toch. Zelf heb ik mij ingesteld op 1 juni, de datum van maandag tweede pinksterdag. Dit betekent dat het normale leven de komende maand ontwricht zal blijven. Met mij zal dat voor velen lastig zijn maar niet onoverkomelijk. Maar onze aandacht en zorg gaat uit naar de mensen die het echt zwaar hebben: ouderen (en anderen) die eenzaam zijn; mensen die ziek zijn door het corona virus of door een andere aandoening; ouders die het thuis zwaar hebben met werk en kinderen; ondernemers die geen oog meer dicht doen vanwege de zorg om hun  hun bedrijf; werknemers die voor hun baan vrezen; mensen in de zorg die het heel druk hebben en bovendien zelf ook gezond moeten blijven. We hebben een zware en bijzondere maand voor de boeg. Wij zullen geestelijk gezond en weerbaar moeten blijven.

En dan zitten wij hier in Nederland nog aan de goede kant van de streep. Denk aan de mensen op Lesbos en zoveel ander vluchtelingenkampen overal op aarde en denk aan de landen die veel minder ‘weerstand’ hebben dan wij. Wat horen we weinig over de situatie in Afrika of andere extreem arme gebieden. Wij maken ons zorgen over het aantal bedden op de IC, maar waar moeten zij zich zorgen over maken?

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (30 maart 2020)

Zaaien, weauwe

Maandag 30 maart. Een deel van mijn ochtend ritueel bestaat uit het maken van 7 kniebuigingen. Deze oefening is uitgegroeid tot een uiting van dankbaarheid aan het begin van de dag. De oefening is eenvoudig en gaat als volgt: ga helemaal door je knieën en adem uit. Ga daarna langzaam omhoog en rek je uit met je handen tot ‘aan de hemel’. Adem bij het omhoog gaan helemaal in, kijk omhoog en spreek je dankbaarheid uit. Bij mij klinkt het zo.

Ik bin God tankber foar:

  1. de hiele skepping, mem ierde
  2. myn âlders en foarâlders
  3. myn libben
  4. foar Sietske, ús bern en freonen
  5. de mienskip fan Westerwert, Nijkleaster en doarpen
  6. Fryslân, Nederlân, alle lannen en folken
  7. de hiele skepping, mem ierde
[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (29 maart 2020)

Kees de Kort (in de Kijkbijbel)

Zondag 29 maart 2020. Tijdens het boodschappen doen werd ik gisteren aangesproken vanuit een auto op het parkeerterrein. Hee, dominee Hinne, alles goed? En direct daarna: ‘Weet u wie Nostradamus was?’ Ik antwoord dat ik dat zo ongeveer wel weet (de Fransman Nostradamus, 1503-1566, schreef profetieën en zijn aanhangers zeggen dat hij veel gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis voorspeld heeft). Zo ook de stem uit de auto: ‘Hij heeft deze ramp ook voorspeld’. Ik antwoord, ‘Ja en nog even en dan vertel je me dat het virus in de Bijbel ook voorspeld is. ‘Niet dan?’, is het antwoord uit de auto. Ik zeg dat ik niets geloof van dergelijke voorspellingen, alsof de wereld-geschiedenis van te voren is vastgesteld.

Nee, dan de preek van classisdominee Wim Beekman vandaag op Omrop Fryslân. Hij ging in op de vraag van de leerlingen aan Jezus tijdens de storm op het meer (Marcus 4, 35-41). Ze zijn doodsbang en roepen: ‘Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan?’. Beekman refereert in zijn preek diverse keren aan de gedachte van een slapende God, net zoals Jezus sliep in de boot tijdens de storm. En hij beantwoordt de vraag ‘waarom God slaapt’ met: ‘Ik weet het echt niet’. Eerlijk en moedig!

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (28 maart 2020)

Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands)

Zaterdag 28 maart 2020. Goed geslapen! En Sietske gelukkig ook. Vanuit Bonaire krijgen we een advies van dokter Luit-Jan Lukkes: Sietske moet, naast antivirale medicijnen, ook een oogzalf gebruiken. Sietske wil wachten tot maandag, maar ik sta erop dat ze vandaag de dokterwacht belt. We krijgen er bijna ruzie van. Dat gebeurt niet zo vaak, maar nu zet ik door. Wanneer ik terugkom van boodschappen doen, blijkt dat we vroeg in de middag een oogzalf kunnen ophalen bij de apotheek van het MCLeeuwarden.

Vandaag is het een rustige dag, tijd om te lezen. Heerlijk om een weekend te hebben met vier kranten: Friesch Dagblad, Trouw, Leeuwarder Courant en NRC. Dorpsgenoot Geert Mak heeft in indringend artikel in het NRC met als titel ‘Na de ramp heeft Europa wonderen nodig’. De laatste woorden van het artikel vatten de teneur van het stuk goed samen: ‘Dit is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En nu is het inderdaag ‘onze beurt’ (voor een ramp). Dit is de finale test voor de Europese Unie, de saamhorigheid binnen de Europose gemeenschap en het staatsmanschap van de Europese leiders. Nederland deinst terug. Maar europa heeft meer wonderen nodig om dit te overleven.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (27 maart 2020)

Uit de Opera ‘Semele’ van G.F. Händel

‘O sleep, why dost thou leave me?’, die vraag was vanmorgen van toepassing. ‘O slaap, waarom verlaat je me?’ is een aria van Händel uit de opera Semele die ik soms zing tijdens mijn zanglessen. Ik slaap goed maar in de ochtend verlaat de slaap me. Ik blijf na zessen nog een tijdje liggen, maar ga dan uit bed om mijn geestelijke en lichamelijk oefeningen te doen. Waar ik wakker van lig? Natuurlijk houdt het coronavirus me bezig. Ik pieker over de gezondheid van Sietske, over de mensen in zorgcentrum Nij Dekema in Weidum waar ik gewoonlijk elke week naar toe ga. Gisteravond belde Doutie van der Gaast mij. Zij is ouderling en werkt in Nij Dekema. Ze vertelt hoe moeilijk het is voor de mensen op de zorgafdeling die nu gesloten is. Voor de mensen in een vergevorderd stadium van dementie valt het gelukkig wel wat mee.

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (26 maart 2020)

Donderdag 26 maart 2020. Sietske is al een paar dagen niet fit. Ze heeft last van haar rechteroog en rechter hoofdhuid. We zijn niet zo snel bezorgd en het zal vast geen corona zijn. Maar het is nu wel reden tot contact met de dokter. Eerst telefonisch, dan foto’s sturen. Het is blijkbaar wel zo serieus dat ze op afspraak moet komen. In de middag wordt duidelijk dat de diagnose gordelroos is. Sietske krijgt een kuur van 7 dagen voorgeschreven. En: rust en thuisblijven. Dat gaat wel lukken in tijden van corona.

Naast alle gebel, gemail en zorgen om gezondheid waren er vandaag toch ook hoogtepunten. In de eerste plaats gebeld met Peter den Hoedt. Hij is ‘specialist nieuwe gemeenten’ van de landelijke PKN en in een eerder stadium vanuit de PKN betrokken geweest bij Nijkleaster. Hij houdt ons bij de ‘landelijke les’, namelijk wat onze volgende stap zal zijn in het proces van pionieren: ‘Nijkleaster kan niet altijd een pioniersplek blijven. Willen jullie in de toekomst verbonden blijven met de kerk en zo ja, op welke manier? En wat wil de gemeente Westerwert?’ Ik heb hem eerder verteld dat een commissie van Westerwert en Nijkleaster nadenkt over de toekomst. Zijn reactie is heel bemoedigend! Wij kunnen een model zijn voor de koers die de synode uitzet in de nota ‘Mozaiek van kerkplekken’. https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken

[Lees meer…]

Samen het Onze Vader/ Us Heit bidden

In deze bijzondere tijden werd om 12 uur vanmiddag (25/3) over de hele wereld het Onze Vader gebeden, na een oproep van Paus Franciscus. Bekend en onbekend Nederland deed om 12 uur op eigen wijze mee. Hinne Wagenaar van Nijkleaster bidt in het Fries mee! https://nijkleaster.frl/samen-het-onze-vader-us-heit-bidden/

“Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die eenzaam zijn en het moeilijk hebben. Nabijheid aan artsen, verplegers, vrijwilligers… Nabijheid aan allen.”

Dagboek van een dominee in Jorwert (25 maart 2020)

KRO-NCRV: het Onze vader

Woensdag 25 maart. Wat een heerlijke koude ochtend! Als ik buiten mijn fitness oefeningen doe, vult de koude lucht mijn (nog gezonde) longen. De mensen met Corona hebben veel klachten aan de luchtwegen. Wat ben ik blij met gezonde longen!

Wat ik gister vreesde is vandaag werkelijkheid geworden. Na veel overleg hebben we toch besloten om de kerk van Jorwert niet meer open te stellen. Heel spijtig, want ik vind dat een kerk altijd open moet zijn, zeker in tijden van crisis. Maar tegen het maatschappelijk tij is het moeilijk roeien. Er is binnen onze kring geen duidelijke consensus en dus nemen we dit besluit.

Vanmorgen voor de tweede keer in meer dan zeven jaar geen kleasterkuier op woensdag. Ik plaats een tekst plus bezinningsvraag op onze website en Facebook:

Vandaag geen kleaster-ochtend, maar wel een tekst met een vraag ter overweging voor thuis of tijdens een wandeling.

De amerikaanse monnik Thomas Merton (1915-1968) schreef rond 1960 de volgende spreuk:

‘Onze geest is als een kraai die alles oppikt wat blinkt, zonder zich erom te bekommeren dat ons nest zeer oncomfortabel wordt met al dat metaal erin.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (24 maart 2020)

Dinsdag 24 maart. Toen ik vanmorgen de kerkdeur opende, zag ik een boomkruiper in de bomen rondom het kerkhof. Die zie ik hier niet vaak. Het vogeltje klimt behendig bij de boom omhoog. Dat is precies volgens de natuurgids. Een boomkruiper klimt omhoog, een boomklever beweegt langs de stam omlaag. In stille bewondering volg ik z’n bewegingen.  

Is het voorlopig een van de laatste keren dat ik de deur van de kerk in de ochtend opendoe? De toespitsing op het beleid maakt dat we vandaag moeten overleggen. En ja hoor, de regelmaat van de vorige dagen is volstrekt zoek. Veel bellen en mailen. Nog even met Sietske naar de stad om enkele nodige boodschappen te doen. In de middag krijg ik een app-bericht van Hadassa, een medewerker van de KRO-NCRV: ‘Beste Hinne, we zijn bezig met een nieuw project.

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (23 maart 2020)

Moment van Aandacht

Maandag 23 maart 2020

De regelmaat begint te komen, de dagen beginnen op elkaar te lijken. Na het gewone begin van de dag, begint het ook al gewoon te worden om de kerk open te doen. Het is er heerlijk stil. Voor ik vertrek, zing ik enkele liederen die ik instudeer met Tetsje van der Kooi, mijn zangdocent. Het lied van Bach ‘Die bitt’re Leidenzeit beginnet abermal’ vind ik meestal te zwaarmoedig, maar past nu wel in deze 40-dagentijd van corona. Na de koffie bel ik met een aantal mensen en verwerk ik de e-mail die nog wel binnenkomt. En ik plaats een bericht op Facebook:

De komende tijd doet Marian Nijland, vaste gast bij Nijkleaster en aandachtschenker, iedere maandag een suggestie voor een moment van aandacht.

MOMENT VAN AANDACHT, maandag 23 maart

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (22 maart 2020)

een strakblauwe hemel

Zondag 22 maart 2020. Vroeg uit bed en mijn ‘geestelijke oefeningen’ gedaan in de kou, onder een strakblauwe hemel. Daarna ontbeten met Sietske en ons voor de TV genesteld. Ik ben blij met een dienst uit Frjentsjer en dat een collega ‘de honneurs’ waarneemt. De opzet is iets anders dan vorige week, volgens mij een verbetering. Uit alles blijkt dat het zorgvuldig is voorbereid. Mooie liederen uit Taizé, muziek door orgel en fluit. Maar ondanks dat vind ik het moeilijk om naar de kerkdienst te kijken. Sietske loopt al eerder weg, ik blijf zitten uit fatsoen. Wat is er aan de hand? In gevoel van eenzaamheid komt over me. Ben ik niet gewend om naar een TV-dienst te kijken? Dat ook, maar er is meer. Ik vind de vorm waarin het gepresenteerd wordt niet goed passen. Een kerkdienst alsof alles nog gewoon is met orgel, dominee en preekstoel. Maar het is niet gewoon, de kerk is leeg! Vorm en inhoud zijn niet in evenwicht. Om het voor mij te laten werken, zou de vorm moeten veranderen naar een intiemer gebeuren. Bijvoorbeeld in een kapel, met een lezing, een paar woorden, goede zang en muziek. Ik denk dat ik overgevoelig ben voor vorm. Vaak wordt gedacht dat mensen de kerk verlaten vanwege de inhoud, maar ik denk dat de vorm van de kerkdiensten mensen parten speelt.

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (21 maart 2020)

Ilja Leonard Pfeijffer

Zaterdag 21 maart. Vandaag begint de lente, de maitiid! Dat betekent dat de dag en de nacht deze week ongeveer even lang zijn. Dat is te merken, de zon komt op voor zeven uur en gaat ook onder tegen zeven uur in de avond. En wat was het een heerlijke dag! Mag ik dat wel schrijven in deze tijd van Corona? Anderen zijn ziek of overbelast, maar voor mij is het lang geleden dat ik zoveel rust had op een zaterdag. Vandaag gewandeld met Sietske (it wie stjerrende kâld), gelezen, gestudeerd en groentesoep (met verse brandnetels uit de tuin) gekookt. Het gedicht van Ilja Pfeijffer, dat deze week te horen was in DWDD, vergezelt me de hele dag. De tekst herinnert mij aan de woorden van Jezus: ‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Pandemie
Als angst het bangst is als je voor een ander vreest
en doodsbenauwd om iemand bent van wie je houdt,
dan ben ik van mijn leven nooit zo bang geweest.
  
Als eenzaamheid is dat je angstig afstand houdt
van dierbaren, omdat je voor hun leven vreest,
dan heb ik mij nog nooit als zo alleen beschouwd.
  
Wie voor zijn eigen vrijheid vecht, die sneuvelt morgen.
Wie zich redden wil, moet voor ieder ander zorgen. 

Dagboek van een dominee in Jorwert (20 maart 2020)

LeonserpolderOver de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

(Uit Lock down door Richard Hendrick, OFM
13 maart 2020) 
[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (19 maart 2020)

Harira vastensoep

Donderdag 19 maart Vanmorgen ben ik begonnen met mijn eigen dagelijkse drieslag: fitness, bidden en zingen. Daarna druk geweest met allerlei contacten via telefoon, app en mail. Mar gelokkich, yn e middei tiid naam om efkes it fjild yn. Gister belde buurman boer Tjalling of ik weer zou willen beginnen met de zorg voor de weidevolgels.

Samen met collega Jurjen het veld in geweest. Prachtig weer, maar geen ‘ljip’ (kiviet) te zien. Wel opmerkelijk veel tsjirken (tureluur). De skriezen (grutto) laten ook al van zich horen. Heerlijk! Daarna een gesprek met een mogelijk nieuwe secretaris voor het Nijkleaster bestuur. Om zeven uur hebben we met een groep Jorwerters gezongen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Harry Kaspers. Hij stond met vrouw en kinderen in de deur van hun huis, wij verspeid over tuin en straat. Een mooi moment: ‘Lang zal hij leven in de gloria.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (18 maart ’20)

Woensdag 18 maart Vandaag hebben collega Saskia Leene en ik het volgende op website en facebook geplaatst: Voor het eerst in meer dan 7 jaar is er op woensdagmorgen geen kleasterochtend met kleasterkuier. Daarom geven we jullie een tekst met een vraag om zelf mee te kuieren (De kerk van Jorwert is wel open voor individuele bezinning).

Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt. (Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 

Ik mei lizze yn griene greiden
Hy bringt my by wetters dêr't ik rêst fyn.
Hy lit my wer ta mysels komme. (Psalm 23, Fryske Bibel) 

Ieder van ons wordt op een andere manier geraakt door de Coronacrisis. Sommigen hebben extra drukte en verantwoordelijkheden, anderen zijn aan huis gekluisterd of kijken ineens aan tegen een lege agenda. Een vraag om mee te kuieren: ‘Hoe komt jouw ziel in deze onrustige tijd op adem?’

Dagboek van een dominee in Jorwert (17 maart ’20)

Nestkast voor een ‘Toerswel’ (Gierzwaluw)

Dinsdag 17 maart Nadat we de kerk hebben klaargemaakt, maken Sietske en ik eerst een stevige wandeling. We bespreken de reacties die we krijgen op de openstelling van de Jorwerter kerk, de thuisbasis van Nijkleaster. Diverse reacties zijn heel positief. Iemand schrijft: ‘Wat mooi om te weten dat die stille plek beschikbaar is, ook en vooral wanneer ik er niet kan zijn.’ Anderen uiten stevige kritiek en vinden het onverantwoord:‘Ik maak me heel bezorgd over de kerk open en de boodschap die het uitstraalt. Vermijd elk ‘meer’.’

[Lees meer…]

Dagboek van een dominee in Jorwert (16 maart ’20)

Beeld ‘Protection’ in de kerk van Jorwert

Maandag 16 maart 2020 We hebben besloten om de kerk van Jorwert open te stellen voor persoonlijke stilte en bezinning. De verbinding moet zich nu beperken tot verbinding met je eigen ziel en met God. De fysieke verbinding met anderen moet op een laag pitje komen te staan. Sietske en ik gaan om negen uur naar de Redbad-kerk en maken alles in orde. Het ziet er mooi uit.

Maar de meeste afspraken gaan niet door. ‘As it net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin.’ Ik besluit om mijn kamer maar eens te ‘himmeljen’. Dat kan geen kwaad. Vol goede moed begin ik, maar de hele ochtend wordt er gebeld. Om 12 uur is er nog weinig gebeurd. Gelukkig helpt Sietske me in de namiddag. Om zeven uur volgt de toespraak van premier Rutte. Hij geeft duidelijk aan wat de regering niet wil. Het virus moet niet de kans krijgen om in alle heftigheid toe te slaan, maar het land gaat ook niet op slot. Het lijkt me een goed besluit, ook al kan er elke dag een ander besluit nodig zijn. Aan het einde van de dag kijken Sietske en ik een aflevering van de Netflix-serie Las chicas del cable.

Dagboek van een dominee in Jorwert (15 maart ’20)

ds. Sytze Ypma

Zondag 15 maart 2020 It binne nuvere tiden. Daarom begin ik vandaag weer met mijn dagboek. Toen we net in Jorwert waren gekomen in 2012, heb ik een dagboek bijgehouden over mijn ervaringen in Jorwert, met de gemeente Westerwert en met de pioniersplek Nijkleaster (http://www.nijkleaster.frl) Maar dat is blijven liggen toen ik mijn boek Op ús eigen wize (2015) en later Zalige eenvoud (2019) schreef en klaarmaakte voor publicatie. Maar nu, in tijden van het Corona-virus, is het misschien goed om weer een dagboek bij te houden. En nu bedoeld voor op mijn eigen website, zodat ik toch het gevoel heb contact te houden met mensen om me heen.

Nuver! De kerkdiensten van vandaag zijn geschrapt. Ik moest ‘preken’ in Jorwert en Boksum maar op advies van de Classis Fryslân zijn de diensten geannuleerd. Het landeljke advies is anders, maar toch gaat er een streep door bijna alle kerkdiensten in Fryslân. Mijn college en vriend Sytze Ypma gaat voor op Omrop Fryslân. Dêr bin ik wol grutsk op!

[Lees meer…]

Actie Klooster Westerhûs

Klooster Westerhûs, 1e fase

Stifting Nijkleaster voert vanaf 28 februari tot Pinksteren een grote actie om de duurzaamheids-maatregelen én de inrichting van het nieuw te bouwen klooster te kunnen betalen. Het geld is onder meer bedoeld voor inrichting, zonnepanelen en een duurzaam watersysteem.

Al sinds de start in 2012 droomt Nijkleaster van een écht klooster. Die droom wordt binnenkort werkelijkheid. Op de locatie Westerhûs – tussen Jorwert, Hilaard, Jellum-Bears en Weidum in – wordt een monumentale boerderij omgebouwd tot klooster. Nu is de boerderij nog een bouwval en het erf een puinzooi. Over een paar jaar is het een modern klooster als een oase in het (geestelijke) landschap.

Lees hier de folder: https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-Help-ons-de-drempel-over.pdf

Kijk hier it filmpje (4 min.): https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/

Sillich krystfeest en ienfâld yn 2020